1.) Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Elérhetőségi adatok
1.2 A szervezeti struktúra
1.3 A szervezet vezetői
1.4 A felügyelt költségvetési szervek
1.5 Gazdálkodó szervezetek
1.6 Közalapítványok
1.7 Lapok
1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.9 Költségvetési szervek

2.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Hírdetmények
2.10 Közérdekű anyagok igénylése
2.11 Közzétételi listák

3.) Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések
3.2.2 Számviteli beszámolók
3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak
3.3.2 Támogatások
3.3.3 Szerződések
3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7 Közbeszerzés