1.1 Elérhetőségi adatok
1.2 A szervezeti struktúra
1.3 A szervezet vezetői
1.4 A felügyelt költségvetési szervek
1.5 Gazdálkodó szervezetek
1.6 Közalapítványok
1.7 Lapok
1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.9 Költségvetési szervek