Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: Iroda kialakításához számítástechnikai eszközök vásárlása
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: 1.250.000,- Ft
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata, 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.

Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama:

A szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (építési beruházás – kivitelezés)
A szerződés tárgya: Szélessávú hálózat kiépítése Balatonföldvár és környéke térségében
Szerződő felek: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, Sagem Magyarország Kft.
A szerződés értéke: nettó 278.333.333,- Ft + 20 % ÁFA.
A szerződés időtartama: 2006. szeptember 26. – 2008. március 31.

Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): NINCS

Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: NINCS