Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet 15. § (10) bekezdésében megjelöltek alapján 2007. március 31-én hatósági ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott támogató szolgálat tekintetében.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: – NINCS

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Az IT Információs Társadalom Kht. Monitoring és Ellenőrzési Irodája 2006. július 25-én helyszíni – előzetes – ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert GVOP 4.4.2. jelű, „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” elnevezésű projekt tárgyában.
A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Központi Ellenőrzési Főosztálya 2007. december12-én helyszíni – közbenső – ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert GVOP 4.4.2. jelű, „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” elnevezésű projekt tárgyában.

A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Központi Ellenőrzési Főosztálya 2008. november 20-án pénzügyi lezárást megelőző helyszíni ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert GVOP 4.4.2. jelű, „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” elnevezésű projekt tárgyában.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltsége 2008. március 19.-én helyszíni – közbenső – ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, mint címbirtokos szervezet fenntartásában működő Helyi Vidékfejlesztési Iroda működése tárgyában, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás felhasználása tekintetében.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete 2009. február 10.-én helyszíni – közbenső – ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, mint címbirtokos szervezet fenntartásában működő Helyi Vidékfejlesztési Iroda működése tárgyában, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás felhasználása tekintetében.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltsége 2008. január 17-én helyszíni ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Kistérségi Helyi Akciócsoport által meghirdetett AVOP LEADER+ pályázati felhívásra a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott „A pihenőhelyek komfortos kiépítése a Balatonföldvári Kistérség túraútvonala mentén” című pályázata megvalósítása tekintetében.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltsége 2008. június 24-én helyszíni ellenőrzést tartott a Balatonföldvári Kistérségi Helyi Akciócsoport által meghirdetett AVOP LEADER+ pályázati felhívásra a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott „A Balatonföldvári Kistérség túraúthálózatának kialakítása” című pályázata, valamint „A Balatonföldvári Kistérség túraúthálózatának információs táblákkal és turistajelzéssel való ellátása” című pályázata megvalósítása tekintetében.

A Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Állampénztári Irodája a Turisztikai célelőirányzatból támogatásban részesített projektek ellenőrzése keretében 2008. júliusában záróellenőrzést végzett a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott „Felém köszön a táj – Balatonföldvári kistérség” megnevezésű projekt tárgyában.

A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: –

Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: –